Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.6.46 (05.04.2020)

 • Je třeba nasadit společně s novým Claviem minimálně z dubna 2020 !
 • Nové funkce
  • Podpora nových prohledávaných oblastí pro e-výpůjčky a e-knihy z MLP

2.6.45 (03.02.2020)

 • Opravy
  • ...

2.6.44 (21.10.2019)

 • Opravy
  • Oprava generování MARC lístku, MARCXML a citací z citacePro

2.6.43 (18.12.2018)

 • Nové funkce
  • Přidány dosud nepoužívané sloupce tabulky ctenari pro použití ve čtenářských podmínkách.
 • Opravy
  • Opraven výpočet dluhu pro komunikaci s CPK (přes NCIP).
  • Oprava odesílání oznámení o rezervaci.
  • Oprava spojení do DB při generování rejstříků (mohlo způsobovat zpomalení systému)

2.6.42 (22.5.2018)

 • Nové funkce
  • Kombinované hledání nabízí pro datumy operátory menší, větší a mezi.
  • Jelikož Carmen využívá sociální pluginy a také Google Analytics, přidali jsme upozornění na tuto skutečnost a nutnost potvrzení využívání cookies dle GDPR.
  • V administraci → Rezervace a výpůjčky lze zakázat e-výpůjčky, pokud má čtenář dluh.
  • Po předregistraci se nově nezobrazuje čtenářské číslo, ale odesílá se na mail.
  • Export vybraných položek → v administraci lze zvolit, jestli dávat do exportu signaturu, skladovou signaturu nebo kombinaci.
  • Doplněn email s novinkami o informaci o možnosti zrušení zasílání (GDPR)
  • Nově lze omezit možnost editace osobních údajů z katalogu jen na vybrané uživatele. Dokumentace.
 • Opravy
  • Doplněné chybějící překlady
  • NCIP - oprava načítání uživatele podle jeho SID.
  • V editaci osobních údajů čtenáře jsou nově checkboxy pro údaje: Posílat připomínky, Blokovaný uživatel.
  • Řazení a stránkování elektronických výpůjček ve čtenářském kontě.

2.6.41 (28.3.2018)

 • Je třeba nasadit společně s novým Claviem (clex) z 23.2.2018!
 • Nové funkce
  • NCIP - přidán jedinečný neměnný identifikátor čtenáře (SID).
  • Podpora pro DATEDIFF v podmínkách.
  • Přidána možnost změnit oddělovač pro zobrazovanou položku getSubject.
  • Přidána podpora pole NAV, kterým lze formátovat návěští MARC záznamu (LAB).
  • NCIP - přidána podpora pro jedinečný neměnný identifikátor uživatele.
  • Přepracováno přihlášení se zapamatováním - nyní je bezpečnější a vydrží déle.
  • Přidána možnost zobrazit zobrazované položky jen přihlášeným uživatelům.
 • Opravy
  • Pořadí v zobrazovací metodě ShowByMask.
  • Řazení webových definicve výběrech.
  • Vytváření poplatku za rezervaci.
  • Oprava zasílání typu HTML dokumentu pro IE11, který jinak špatně zpracovává JavaScript.

2.6.40 (27.2.2018)

 • Nové funkce
  • Vylepšena změna osobních údajů (checkbox pro oakcich)
  • Zobrazovaná položka pro odkazy na Wikipedii umožňuje zadat URL
  • NCIP - vylepšení integrace s CPK na základě zkušeností CPK.
 • Opravy
  • Přepracována komunikační vrstva se serverem Flexibooks, která se zasekávala z neznámých důvodů.
  • Oprava zobrazení rejstříků (mohli chybět některé záznamy)
  • Oprava zobrazení objednávek ve čtenářském kontu.
  • Oprava zobrazení prezenčních výpůjček ve čtenářkém kontu.
  • Opravy překladů v rozpisu svazků.
  • Oprava záznamu statistik.

2.6.39 (10.1.2018)

 • Nové funkce
  • Vylepšení zobrazení doby vrácení díla v rozpisu svazků
  • Opraveno zobrazení ISBN pro Slovensko (podle vyjímek SNK)
 • Opravy
  • Oprava zobrazení prezenčníá dostupnosti v rozpisu svazků.
  • Oprava zobrazení formuláře pro e-výpůjčky v případě dostupnosti na eReding i Flexibooks.
  • Oprava režimu Objednej / Rezervuj z vybraných položek.
  • Oprava slovenských překladů.
  • Oprava zobrazení prázdných statistik, pokud nejsou k dispozici.
  • Oprava zobrazení tlačítka pro objednávky za specifických podmínek.
  • Oprava zobrazení formuláře změny uživatelských údajů, pokud není vyplněno rodné číslo a datum narození.
  • Oprava validace hesla v předregistraci.
  • Oprava zobrazení čekajících objednávek v uživatelském kontě.
  • Zamezení zobrazení skrytých katalogů.
  • Povýšení verzí technologickéch knihoven.

2.6.38 (16.10.2017)

 • Nové funkce
  • Ve změně osobních údajů přibyla vysvětlivka, že hvězdičky značí povinná pole.
  • Po předregistraci se odesílá email na oddělení nebo na knihovnu.
  • Carmen nově umí detekovat zaseknuté naplánované úlohy a hlásit je vývojářům.
  • Vylepšení servisních nástrojů.
  • Drobná vylepčení elektronických výpůjček (lepší překlady apod.).
 • Opravy
  • Oprava vyhodnocování podmínek IN, pokud jsou ve vstupních datech nadbytečné mezery.
  • Oprava vyhodnocování podmínky prodldoba.
  • Oprava přihlašování - nově se nelze přihlásit do cizí REKS knihovny; přidáno upozornění při přechodu do cizí knihovny, že nebudou fungovat některé funkce.
  • Oprava administrace - lze se přihlásit i do neviditelných webových definic.
  • Oprava načítání IP adresy za nevhodně nastavenou reverzní proxy.
  • Oprava počítání statistik přístupů čtenářů za reverní HTTPs proxy.
  • Oprava podmínky pro rokvydaní>="2016" apod.
  • Oprava zobrazení obálek za reverzní HTTPs proxy.
  • Oprava výpočtu informací o fondu v REKS knihovnách.
  • Oprava znovunačítání konfiguračních dat z Clavia (DEFDRUHD).

2.6.37 (23.08.2017)

 • Nové funkce
 • Opravy
  • Oprava zobrazení hlavního menu ve světle-modrém skinu.
  • Výpočet statistik za HTTPs reverzní proxy.
  • Oprava nastavení prezenčnosti.
  • Oprava mojeID.
  • Oprava úlohy pro načítání novinek.
  • Oprava seskupování podobných děl.
  • Oprava vyhledávání při zapnuté podobnosti děl.
  • Orava přihlašování přes NCIP.
  • Oprava výpočtu podmínky pocetrez.

2.6.36 (21.02.2017)

 • Nové funkce
  • Anglická nápověda
  • Přepracován sběr statistik přístupů (stejný jako je v Tritiu), který je odolnější proti robotům.
 • Opravy
  • Sjednoceno načítání lokací pro kombinované vyhledávání s Claviem.
  • Oprava MARC výstupu - chybějící odřádkování
  • Oprava MARC výstupu - přidána možnost nastavit pole 003

 2.6.35(12.12.2016)

 • Nové funkce
  • Přechod na Obalkyknih.cz API 3.0
 • Opravy
  • Oprava výpočtu rozhodného data pro novinky.
  • Zlepšení funkce automatického nasazování.

 2.6.34(24.10.2016)

 • Nové funkce
  • Přepracována indexace a vyhledávání novinek. Novinky je možné filtrovat podle webových definic / knihoven.
  • Přidána možnost předvybrat prohledávanou oblast na základě URL parametru.
  • Přidána podpora pro načítání citačních stylů z citace.com pro konkrétní knihovnu. 
  • showByMask nově podporuje statické řetězce. 
 • Opravy
  • Jessika je nově odolná proti chybnému ISBN (způsobovalo sloučení komentářů napříč díly).
  • Oprava zpracování zakázaných slov.
  • Doladění NCIP modulu podle požadavků CPK.
  • Oprava zobrazení a ukládání rodného čísla. 

 2.6.33(30.8.2016)

 • Nové funkce
  • Citace.com se nově otevírají do nového okna
  • Přidána podpora pro poskytovatele elektronických výpůjček Flexibooks.
  • Přidána ochrana NCIP rozhraní pomocí povolených IP adres.
  • Nově je možné měnit počet řádků kombinovaného vyhledávání.
  • NCIP rozhraní nově posílá CPK informaci o možnosti objednat / rezervovat si svazek.
 • Opravy
  • Oprava řazení a vykreslování opakovaných polí v zobrazovaných položkách.
  • Oprava načítání lístků do administrace.
  • Oprava zobrazení odkazů na soubory v zobrazovaných položkách.
  • Opravy překladů (Chybné interpunkce, slovenština).
  • Oprava ručního spouštění naplánovaných úloh tak, aby běželi stejně jako naplánované (odstraněn problém s ručním spouštěním indexace).
  • Oprava rozhraní NCIP pro CPK podle nejnovějších požadavků.

 2.6.32(8.7.2016)

 • Nové funkce
  • Přidána možnost nezobrazovat znaková pole v MARC výstupu (nastavení známé ze Zoe jako tlVlastniPole).
  • Přidána podpora pro pole tituly.special1 do SQL podmínek.
  • Přidána kontrola čtenářské podmínky při objednání ze skladu / odložení.
  • Přidáno nastavení, zda-li řezy spojovat .
  • Přidáno propojení na citační manažer služby citace.com.
 • Opravy
  • Opraveno zobrazení obálky knih podle EAN.
  • Oprava odkazů v novinkovém pásu.
  • Opraveno odstraňování položek z košíku.
  • Opraveno řazení polí a podpolí v zobrazení detailu díla.

 2.6.31 (29.4.2016)

 • Nové funkce
  • Nově Carmen umožňuje v detailu zobrazit kolikrát byl titul již půjčen.
  • V administraci lze definovat druhy dokumentů, které nelze rezervovat. U nich se pak nikdy nezobrazuje tlačítko pro rezervaci.
  • V administraci lze definovat druhy dokumentů, které nemají stav. U nich se pak nikdy nezobrazuje stav díla.
  • Přidán audit prodlužování (umožňuje testovat prodloužení a poskytuje podrobný zápis podmínek, které se použily při výpočtu)
 • Opravy
  • Opraven výpočet dostupnosti díla v REKS knihovnách.
  • Oprava aktualizace nastavení kombinovaného vyhledávání.
  • Oprava zobrazení aktuálních výpůjček na Microsoft SQL
  • Oprava zobrazení čekajících objednávek (z poličky)
  • Carmen nově reaguje na podmínku defkvypu.prodldoba = -1

2.6.30 (6.4.2016)

 • Nové funkce
  • Přidáno nastavení, zda-li může uživatel prodlužovat, pokud má vůči knihovně dluh.
  • Sloupce v rozpisu svazků jsou nově definovány stejným nastavením jako v Claviu (defweb.podl_typ)
  • Objednávky z poličky mají novou ikonku (odlišnou od objednávek ze skladu)
 • Opravy
  • Oprava načítání výpůjček v REKS knihovných.
  • Oprava zobrazované položky externalLink pro autority.
  • Oprava validací PIN.
  • Oprava změny řazení v tabulkovém výpisu.
  • Oprava kontroly možnosti rezervovat dokumenty, pokud má čtenář dluh.
  • Oprava prioritizace pravidel schémat knihovny.

2.6.29 (22.3.2016) 

 • Nové funkce
  • Objednání z regálu.
  • Novinky zobrazují i články periodik.
  • Carmen nově podporuje podmínku prodlužování WWWPRODL - prodldoba stejně jako LWWW.
 • Opravy
  • Oprava nemožnosti objednávat díla dostupná pouze prezenčně.
  • Opraven výpočet dostupnosti díla ve výměnných souborech.
  • Doplněn překlad pro zobrazovanou položku "Effect".
  • Byly sjednoceny překlady pro druhdoku (odstraněny překlady typu "kod_" a nahrazeny již jen "druhdoku_".

2.6.28 (8.3.2016)

 • Nové funkce
  • Zobrazovací funkce getIsbn nově zobrazuje opakované výskyty ISBN včetně popisků (010b, resp. 020q v Unimarcu)
  • Definice schématu knihovny nově podporuje kombinaci signatury a prvního písmene autora (Např.: "28#A"), výpočet příslušného schématu ke svazku bylo celé přepracováno a o řád zrychleno, což zrychluje načtení detailu díla.
  • Vylepšení načítání překladů o detekci duplicit
  • Dokončeny úpravy NCIP modulu pro CPK
 • Opravy
  • Vylepšení logování aplikace
  • Oprava špatné řazení výsledku podle roku vydání
  • Oprava čekajících objednávek tvářících se jako čekající rezervace
  • Oprava zobrazované položky getFileLink
   Oprava zobrazovaných položek. Nově lze zadat prázdný oddělovač
  • Oprava výpočtu data narození

2.6.27 (2.2.2016)

 • Nové funkce
  • Možnost párovat účty z LDAP podle uživatelského jména uloženého v tabulce "ctenari".
  • Přepracováno vykreslování záznamů do formátu MARC.
  • Přidána zobrazovací metoda showMarcxml pro zobrazení záznamu ve formátu MARCXML.
  • Přidána podpora služby Citace.com
  • URL lokace je nově nepovinná pro agregovaný rozpis svazků.
 • Opravy
  • Oprava zobrazení indikátorů v MARC lístku.
  • Oprava znovu-načtení IP adres robotů.
  • Informace o nepropojené lokaci nezobrazuje úvodní "?".
  • Oprava zobrazení odkazu na obnovu hesla při vypnutém přihlašování před MojeID.
  • Oprava zobrazovací položky getFileLink, aby správně zobrazovala obrázky.
  • Oprava možnosti nastavení roku narození.
  • Oprava zobrazení překladů autorit v němčině.
  • Oprava kombinovaného vyhledávání na DB Oracle.

2.6.26 (26.11.2015)

 • Nové funkce
  • Přechod na nové verze jádrových knihoven (Spring 4) - opravy chyb, vylepšení výkonu, nezbytný základ pro rozvoj moderních funkcí.
  • Podpora Java 8 a Tomcat 8 (nezbytné pro správnou funkci mojeID, vyžadováno pro nové instalace, u starších doporučuje upgrade).
  • Přidána specializovaná podpora vyhledávání ISBN. Carmen dokáže rozpoznat zadané ISBN v jednoduchém hledání a vyhledat příslušné dílo.
  • Vyloučené tvary jsou ve výpisu rejstříku zobrazeny kurzívou.
  • Rejstříky nově zobrazují unicode znaky z pole unitext, pokud jsou ve zdrojové autoritě zapsány.
  • Přidána podpora Clavius tabulky "dokument". Carmen nově podlé nastavení této tabulky rozpoznává periodická díla.
  • Po úspěšné rezervaci díla, které je dostupné i elektronicky se čtenáři odešle email s touto informací.
  • Přidána možnost přihlašování pomocí emailů.
 • Opravy
  • Dokončení revize a oprav modulu NCIP tak, aby byl v souladu s požadavky CPK.
  • Oprava vyhledávání v autoritách (řazení).
  • Oprava zobrazované položky pro zobrazení odkazů na soubory. 
  • Oprava načítání informací o fondu na Oracle databázi.
  • Oprava formátování informací o fondu.
  • Oprava zobrazení lístku MARC21.
  • Oprava zobrazení citací.

2.6.25 (12.10.2015)

 • Nové funkce
  • Rejstříky byly rozšířeny o výběr jazyka rejstříkových hesel (lze tak zobrazit např. jen anglická klíčová slova).
  • V administraci přibylo nastavení defaultního jazyka rejstříků.
  • Carmen nyní podporuje nastavení maximálního počtu souběžných rezervací (defmax).
  • Přidáno značení operací (kpujcky) místem vzniku (kdvr), kvůli odlišení operací, které vznikly přes Carmen a přes Clavius.
  • V administraci přibylo nastavení, zda-li se má widget pro sdílení na sociální sítě zobrazovat i v interní síti (ADDTHIS_SHOW_INTERNAL).
  • Nově Carmen umí rozesílat upozornění o objednávce na emaily lokací. Lze zapnout v administraci (SEND_ORDER_EMAILS_TO_LOCATIONS).
  • Z Carmen byl odstraněn sloupec ctenari.stare.
  • Přidán showItem pro titulovou signaturu.
 • Opravy
  • Oprava zobrazení odkazů na autority v zobrazovaných položkách.
  • Změna URL loga z absolutní na relativní (lepší funkčnost za proxy). 
  • Oprava načítání prezenčních výpůjček.

2.6.24 (16.9.2015)

 • Nové funkce
  • Přidána možnost prodlužovat jednotlivé výpůjčky ve čtenářském kontě.
  • Přizpůsobení NCIP rozhraní požadavkům CPK.
  • Přidána podpora rezervací na odděleních s výpůjčkou.
  • Přidána kontrola prodlužování po datu vrácení.
  • Přidáno zobrazení data posledního půjčení do detailu díla.
 • Opravy
  • Opraveno kombinované vyhledávání podle lokace (týká se knihoven s case-sensitive názvy lokací).
  • Oprava MVS rezervací.
  • Oprava zobrazení lokální obálky v detailu díla.
  • Oprava zobrazení rejstříků ve více jazycích.

2.6.23 (11.8.2015)

 • Nové funkce
  • vylepšená diagnostika přihlašování přes LDAP
  • přidána možnost definovat akci po přihlášení z externího formuláře
  • zobrazení platnosti registrace čtenáře
  • grafická úprava exportu vybraných položek do PDF
 • Opravy
  • oprava kombinovaného vyhledávání pro některé speciální atributy
  • oprava defaultního nastavení vyhledávaného pole pro rok a místo vydání
  • oprava načítání rejstříků
  • oprava spouštění Carmen nad prázdnou MSSQL
  • oprava výpočtu statistik fondu

2.6.22 (14.7.2015)

 • Nové funkce
  • přidání možnosti přihlásit se pomocí čárového kódu z LDAP
 • Opravy
  • oprava načítání návštěv na oddělení
  • oprava zobrazení odkazů v zobrazovaných položkách

2.6.21 (07.07.2015)

 • Nové funkce
  • optimalizace pro mobily
 • Opravy
  • oprava výpisu vybraných položek
  • oprava prodlužování do zavíracích dnů

2.6.20 (15.06.2015)

 • Nové funkce
  • v detailu dokumentu zobrazení celkového počtu rezervací
  • možnost zakázání rezervací u některých dokumentů (nastavení v tabulce defkvypu)
  • vylepšení sdílení dokumentů na sociálních sítí (Facebook, Twitter)
  • řazení podle abecedy v řezech po kliknutí na "Zobrazit vše"
  • podpora datumových podmínek v defkvypu a defweb
 • Opravy
  • oprava zobrazení položek "Vydáno" pro Unimarc
  • oprava řazení ve vybraných položkách
  • oprava exportu ve vybraných položek pomocí odkazu
  • oprava exportu vybraných položek pro Carmen běžících pod HTTPS
  • úprava ukládání datumů na celé sekundy
  • oprava ukládání duplicitní návštěvy při rezervaci

2.6.15 (09.04.2015)

 • Nové funkce
  • vylepšení stability při reindexaci změněných titulů - odstranění problému s neexistujícími záznamy
 • Opravy
  • oprava zobrazovaných položek - nezobrazování vyloučených tvarů autorit
  • oprava načítání autorit do výsledků vyhledávání

2.6.14 (18.03.2015)

 • Nové funkce
  • optimalizace načítání autorit ve výsledcích vyhledávání
  • rozšíření emailu o informaci o evýpůjčce
  • grafické optimalizace pro tablety
 • Opravy
  • oprava problému s ukončováním session
  • úprava zobrazení nakladatelů
  • oprava kombinovaného vyhledávání ve skladbách a článcích
  • oprava zobrazení metody ve výsledcích a detailu díla - Vydáno

2.6.13 (09.03.2015)

 • Nové funkce
  • nezobrazování hodnocení knih při zobrazení katalogu z výpůjček Clavia
  • nemožnost zrušit čekající MVS rezervaci
 • Opravy
  • oprava našeptávače
  • oprava zobrazení loga ve vnitřní síti
  • oprava zobrazení rejstříků v HK
  • oprava půjčování e-knih a kontroly registrace čtenáře
  • oprava stahování vybraných položek při nasazení jako ROOT.war
  • oprava zobrazení dostupnosti díla
  • oprava vyhodnocování podmínky defweb.jv_podm - je možné vyplňovat pouze svazkové podmínky
  • oprava vyhledávání speciálních znaků (*/ atd.)
  • oprava kombinovaného vyhledávání - vyplněno/nevyplněno

2.6.12 (02.02.2015)

 • Nové funkce
 • Opravy
  • oprava ISBD lístku a Citace
  • oprava zaseknutí služby Tomcat
  • oprava našeptávače
  • oprava zobrazování obálek knih

2.6.9 (07.11.2014) Je třeba aktualizovat Clavius kvůli aktualizaci tabulky defweb

 • Nové funkce
  • přidání zobrazení přihlašovacího jména v pravém panelu
  • přidání podpory pro půjčování eknih - možnost výpůjčku ukládat na vybrané oddělení
 • Opravy
  • oprava zdvojování lomítek v URL při nečinnosti
  • oprava zobrazování nápovědy
  • oprava nezobrazování facetů pro elektronickou dostupnost
  • oprava přihlašování čtenáře z výpůjčního protokolu
  • oprava IE8 pro zavírání dialogu s hodnocením díla
  • oprava zamezení vícenásobné rezervace

2.6.7 (1.10.2014)

 • Nové funkce
  • možnost půjčit e-knihu přímo z přehledu výsledků
  • výjimka pro vyhodnocování e-knih na oddělení
 • Opravy
  • oprava prodlužování výpůjček
  • oprava výchozích zobrazovaných položek
  • oprava zobrazování dostupnosti u analytických záznamů
  • oprava řezů
  • oprava dvojího zobrazení obálky

2.6.5 (17.09.2014)

 • Nové funkce
 • Opravy
  • oprava prokliku na detail periodika

2.6.4 (15.09.2014)

 • Nové funkce
 • Opravy
  • oprava rozesílání novinek mailem
  • oprava URL po přihlášení a odhlášení
  • úprava načítání polí (EID)

2.6.3 (10.09.2014)

 • Nové funkce
  • optimalizace využití paměti
  • přidána podpora pro práci s relativním URL
  • facety s roky vydání seřazeny od nejnovějšího
  • přidána podpora pro dislokaci v podmínkách
 • Opravy
  • oprava vyhledávání pro prázdný dialog
  • oprava tlačítka domů
  • oprava vyhledávání s hvězdičkou
  • úprava kombinovaného vyhledávání - někdy se nezobrazovala položka Libovolné pole
  • oprava hodnocení knih v detailu
  • oprava zobrazení rozpisu svazků - kategorie
  • opravy pro Oracle databázi
  • oprava zobrazování odkazů na detail autority
  • oprava přihlašování přes mojeId
  • oprava načítání vyhledávané oblasti

2.6.2 (29.07.2014)

 • Nové funkce
  • možnost přihlášení přes mojeId z bočního panelu
  • doplněny překlady
  • rozšíření podpory Ereading pro knihy, které nejsou v knihovně
 • Opravy
  • oprava prodlužování výpůjček
  • ošetření chybových stavů pro evýpůjčky
  • oprava zobrazení prezenčnosti
  • oprava vyhledávání v hlavním katalogu
  • oprav zobrazení podpolí v lístku
  • oprava indexace záznamů 

2.6.1 (14.07.2014)

 • Opravy
  • oprava zobrazení detailu díla
  • oprava zobrazení rozpisu svazků

2.6 (07.07.2014)

 • Nové funkce
  • Podpora půjčování elektronických knih (eReading.cz)
  • přechod na nejnovější verzi Solr
  • vylepšení zobrazovaných položek - jednodušší administrace a rychlejší vykreslování
  • podpora zobrazení ISBD lístku
  • změna generování URL
  • změna zobrazení facetů - podpora výběru více hodnot u Klíčových slov
  • zobrazení obálek přes EAN nebo NBN
  • podpora mojeId
  • vystavení přihlašovacího formuláře
  • vystavení vyhledávacího formuláře
  • schéma knihovny - možnost zadávat signatury s operátorem začíná
  • optimalizace pro tablety
  • automatické vytváření robots.txt pro instalace na Windows

Starší changelogy:

 

 2.6.32(8.7.2016)

 • Nové funkce
  • Přidána možnost nezobrazovat znaková pole v MARC výstupu (nastavení známé ze Zoe jako tlVlastniPole).
  • Přidána podpora pro pole tituly.special1 do SQL podmínek.
  • Přidána kontrola čtenářské podmínky při objednání ze skladu / odložení.
  • Přidáno nastavení, zda-li řezy spojovat .
  • Přidáno propojení na citační manažer služby citace.com.
 • Opravy
  • Opraveno zobrazení obálky knih podle EAN.
  • Oprava odkazů v novinkovém pásu.
  • Opraveno odstraňování položek z košíku.
  • Opraveno řazení polí a podpolí v zobrazení detailu díla.
 • No labels