Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Status
colourGreen
title2.6.42
 (??22.5.2018)

 • Nové funkce
  • Kombinované hledání nabízí pro datumy operátory menší, větší a mezi.
  • Jelikož Carmen využívá sociální pluginy a také Google Analytics, přidali jsme upozornění na tuto skutečnost a nutnost potvrzení využívání cookies dle GDPR.
  • V administraci → Rezervace a výpůjčky lze zakázat e-výpůjčky, pokud má čtenář dluh.
  • Po předregistraci se nově nezobrazuje čtenářské číslo, ale odesílá se na mail.
  • Export vybraných položek → v administraci lze zvolit, jestli dávat do exportu signaturu, skladovou signaturu nebo kombinaci.
  • Doplněn email s novinkami o informaci o možnosti zrušení zasílání (GDPR)
  • Nově lze omezit možnost editace osobních údajů z katalogu jen na vybrané uživatele. Dokumentace.
 • Opravy
  • Doplněné chybějící překlady
  • NCIP - oprava načítání uživatele podle jeho SID.
  • V editaci osobních údajů čtenáře jsou nově checkboxy pro údaje: Posílat připomínky, Blokovaný uživatel.
  • Řazení a stránkování elektronických výpůjček ve čtenářském kontě.

Status
colourGreen
title2.6.41
 (28.3.2018)

...