Child pages
  • Služba SMS Tritius
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Úvod

Ve spolupráci s novým poskytovatelem SMS brány jsme se rozhodli nabídnout integrované řešení, které je cenově výhodné pro knihovny. Cenová výhodnost je v tom, že všechny SMS ze všech knihoven které budou systém SMS Tritius využívat, přichází k poskytovateli společně do jednoho účtu Tritia. Určité omezení to zatím nese jen ve statistikách pro jednotlivé knihovny, ty získáte za nedlouho přímo z Vašeho Tritia. 

Smlouva

Pro spolupráci a využití služby SMS Tritius jsme připravili zvláštní smlouvu nebo je možné ke stávající smlouvě o webové službě (SaaS) nebo k hostingové smlouvě přidat jen novou specifikaci, která řeší základní nastavení služby SMS Tritius. Kontaktujte nás mailem na adrese: obchod@tritius.cz. Po uzavření dodatku nebo nové smlouvy, kontaktujte helpdesk s požadavkem na zprovoznění služby SMS Tritius.

Koncový ceník pro odběratele

Předpokládáme že varianta Služby se systémovým číslem (číslo odesílatele SMS) bude vyhovovat knihovnám a proto v ceníku je právě jen tato varianta:

Omezení délky SMS:

  • bez Unicode: 160 znaků, další rozdělená SMS 150 znaků
  • s Unicode: 70 znaků, další rozdělená SMS 67 znaků
SlužbaPopisAktivační poplatekMěsíční poplatekO2     T-MobileVodafone
Systémové číslo

Např.: +420 602 123 456

Telefonní číslo nelze ovlivnit.

0 Kč0 Kč0.65 Kč0.65 Kč0.65 Kč

Všechny uvedené ceny jsou BEZ DPH.

Ceny vychází z ceny služby jednotlivých operátorů, proto bohužel nejsme schopni cenu fixovat.

Fakturace je standardně čtvrtletně.

Slovník pojmů

Systémové číslo

Telefonní číslo, ze kterého operátor SMS odesílá. Toto číslo nelze ovlivnit. Operátor může SMS odeslat i pod zkráceným číslem.

Odesílání SMS

Při používání poskytovatele odesílání Tritius se nemusíte přihlašovat do žádné aplikace třetích stran. Všechny informace budete mít přímo v systému Tritius.

 

Při zobrazení Logu čtenáře (v Historii čtenáře) si můžete zobrazit detail odeslané SMS zprávy:

V dialogu rovnou vidíte aktuální stav odeslané SMS (zda již byla doručena, čtenář má vypnutý telefon, atd.).

V další verzi bude stav odslání SMS přeložen.

  • No labels