Child pages
  • Metis - portálové rozšíření Tritia
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Co je to Metis

Metis je název portálového rozšíření systému Tritius, které umožňuje čtenářům prohledávat i externí fondy jiných knihoven. Metis je plně integrován do webového katalogu Tritia a umožňuje tak komfortní ovládání na které jsou čtenáři zvyklí.

Metis nabízí dva způsoby prohledávání externích zdrojů:

  1. Online prohledávání
  2. Offline prohledávání

Online prohledávání

Některé elektronické zdroje dat neumožňují sklízení metadat, ale pouze rozhraní pro online vyhledávání. Typickým příkladem je protokol Z39.50. Metis nabízí pro čtenáře jednoduché rozhraní pro federativní prohledávání těchto zdrojů z jednoho místa v katalogu.

Offline prohledávání

Portál Metis podporuje několik protokolů a formátů pro sklizeň metadat, která se pak stanou součástí báze dat Tritia. Typickým zástupcem je protokol OAI-PMH. Do báze dat Tritia lze tak automatizovaně sklízet data z jiných systémů a ty potom nabízet začleněné do běžného vyhledávání pro čtenáře.

 

Základní licence zdarma

 

Abychom Vám umožnili vyzkoušet rozšíření webového katalogu o modul Metis rozzhodli jsme se poskytovat zatím na neomezenou dobu portál Metis s předdefinovanými offline zdroji, které jsou pro uživatele systému Tritius dostupné zdarma. Jedná se o :

 

  • Elektronické knihy z produkce Městské knihovny v Praze
  • Naučná videa z YouTube od různých vydavatelů ze serveru https://eknihy.tritius.cz/

 

Kromě nich jsou v této licenci k dispozici dva nejvýznamější online zdroje které rozšíření katalogu o Metis nabídne po neúspěšném vyhledávání ve fondu knihovny nebo při uživateleském nastavení hledaných fondů pomocí tlačítka Další možnosti vyhledávání.

 

Pokud máte o toto rozšíření zájem, kontaktujte helpdesk s požadavkem na zprovoznění portálu Metis do vašeho katalogu Tritius.


  • No labels