Child pages
  • Technické požadavky na provoz systému Tritius jako služby
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obecně

Tritius jako služba je dostupný jako běžná webová aplikace.

Služba běží vzdáleně v profesionálním hostingovém centru a k jejímu využívání vám stačí připojení k internetu a běžný webový prohlížeč.

Vaší starostí je pouze funkční klientská stanice, o celý server se staráme my. Zajišťujeme i zálohování vašich dat (ta stahujete k sobě jen pokud si to přejete).

Síťová infrastruktura

Pro provoz Tritia jako služby je třeba běžné internetové připojení a povolené standardní porty směrem do internetu:

  • port 80 (HTTP) - napojení na externí nezabezpečené služby jako stahování obálek, diskuzí, apod.,
  • port 443 (HTTPS) - zabezpečená komunikace se serverem Tritius.


Požadované parametry připojení

V závislosti na velikosti fondu knihovny a předpokládaného počtu stanic doporučujeme následující parametry připojení. 

Velikost fondu

(počet svazků)

Počet souběžně

pracujících uživatelů

Internet

(download/upload)

Internet

odezva

Internet

ztrátovost

do 20.000< 510Mbit/10Mbit< 40ms< 1 %
do 50.000< 1020Mbit/20Mbit< 40ms< 1 %
do 100.000< 2030Mbit/30Mbit< 40ms< 1 %
do 200.000< 3050Mbit/50Mbit< 40ms< 1 %
do 500.000< 5050Mbit/50Mbit< 40ms< 1 %
do 1.000.000< 100100Mbit/100Mbit< 40ms< 1 %
nad 1.000.000individuální posouzení

Uživatelské stanice

Uživatelskou stanicí se myslí zařízení, na kterém pracuje obsluha knihovny.

Softwarové požadavky uživatelské stanice

Pro provoz systému Tritius na uživatelské stanici stačí pro většinu případů internetový prohlížeč v aktuální verzi:

  • Google Chrome *1)

  • Mozilla Firefox, Opera a Edge (nástupce Internet Exploreru) *2)

*1) Na tomto prohlížeči je systém vyvíjen a je nejvíce testován.
*2) Tyto prohlížeče jsou podporované, ale některé funkce mohou být omezené, případně nemusí být dostupné.

Přímý tisk

Pokud potřebujete přímý tisk (tisk účtenek či potvrzení přímo z webového prohlížeče bez potvrzování), je využíváno pomocného nástroje QZ Tray nebo TritiusDesktop, protože prohlížeče z bezpečnostních důvodů neumožňují posílat požadavky na tiskárnu bez dotazů uživateli. Proto je třeba mít tento drobný nástroj instalovaný na všech stanicích, které mají přímý tisk podporovat.

QZ Tray běží na všech běžných operačních systémech (Windows, Linux a další), jelikož sám využívá Java Runtime Environment.

TritiusDesktop běží pouze na systému Windows.

Více na Nastavení přímého tisku účtenek a tiskáren pro tisk přihlášek apod.

Hardwarové požadavky uživatelské stanice

Pro obsluhu systému stačí běžné kancelářské PC - monitor, klávesnice a myš.

Požadovanou konfiguraci je opět možné odvodit od nároků běžné kancelářské práce v používaném operačním systému (uvedená tabulka spíše orientační),


Minimální konfigurace

Doporučená konfigurace

CPU2 GHz (2 jádra)2.4 GHz (4 jádra)
RAM4 GB8 GB
LCD15" (1024x768)22" (1920x1080)

Veřejný přístup

Pro veřejný přístup (čtenáři) do webového katalogu opět stačí pouze běžný internetový prohlížeč v aktuální verzi.

Přístup je možný i z mobilních zařízení, i když mohou být některé funkce omezeny vzhledem k nižšímu rozlišení či omezeným funkcím mobilních webových prohlížečů.

Nastavení pro sítě s omezovaným přístupem k internetu

Pokud je do webového katalogu přistupováno ze sítě s omezovaným přístupem k internetu, je třeba zajistit povolení přístupu na následující servery. Není-li přístup povolen, funkce webového katalogu budou omezeny.

Webový katalog obsahuje napojení na externí služby a zdroje dat. Uvedené webové adresy se mohou měnit bez předchozího upozornění - správci domén jsou provozovatelé těchto služeb, my máme jen omezenou kontrolu.

Seznam využívaných služeb a zdrojů dat:


  • No labels