Child pages
 • Platební brány (Comgate, GoPay)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Úvod

Knihovní systém Tritius modul webový katalog umožňuje čtenářům provádět platby kartou za určité operace:

 • Zaplacení poplatků (upomínky, pokuty apod.)
 • Prodloužení registrace

Pro platby kartou využívá Tritius služeb platební brány Comgate nebo GoPay.

Knihovna uzavírá smlouvu přímo s poskytovatelem vybrané brány smlouvu,

Modul platební brána v katalogu systému Tritius se platí dle ceníku včetně následného update.

Knihovna má přístup do webového rozhraní, kde může nahlížet do vyučtování a zobrazit si detaily plateb.

Platba za prodloužení registraci

 • Prodloužení registrace přes katalog musí být povoleno položkou nastavení: CATALOG_REGISTRATION_PROLONGATION_ENABLED
 • Čtenáři se před koncem registrace v katalogu zobrazí upozornění na končící registraci.
  • Kdy se upozornění zobrazí lze korigovat nastavením: CATALOG_REGISTRATION_PROLONGATION_PERIOD
 • Po kliknutí na notifikaci o končící registraci se zobrazí stránka s výpisem končících registrací
  • Registrací může být více na různých odděleních
  • Čtenář si kliknutím na tlačítko "Prodloužit registraci" může prodloužit jednotlivé registrace.
  • Po kliknutí na tlačítko "Prodloužit registraci" se čtenáři zobrazí stránka se souhrnem informací:
   • Od kdy nová registrace bude platit.
   • Do kdy bude nová registrace platit.
   • Na jakých odděleních registrace bude platit (včetně propojených odděleních).
   • Zaškrtávací políčko, že čtenář souhlasí s knihovním řádem (případně odkaz na knihovní řád).
   • Na konci stránky budou na výběr dvě možnosti:
    • Potvrdit a zaplatit - dojde k zobrazení platby kartou, čtenář zaplatí a registrace bude plně platná.
    • Potvrdit a vytvořit dluh - dojde k vytvoření dluhu a prodloužení registrace. Čtenář může používat nadále služby knihovny, ale některé mohou být omezené.
 • Po prvním příchodu do knihovny po prodloužení přes kartu se knihovnici zobrazí info (aby si mohla překontrolovat údaje).
 • Seznam aktivních registrací si čtenář může také zobrazit z uživatelského menu pod odkazem "Moje registrace".

Platba za dlužné poplatky

 • Ve čtenářském menu se zobrazuje celkový dluh čtenáře.
 • Ve čtenářském menu se také u odkazu "Moje poplatky" zobrazuje počet aktuálně dlužných poplatků.
 • Po kliknutí na celkovou částku se zobrazí seznam dlužných poplatků.
 • Pokud jsou povolené platby kartou, pak se pod výpisem zobrazí tlačítko "Zaplatit", které čtenáře přesměruje do platební brány GoPay a umožní mu zaplatit své dlužné poplatky.
 • Catalog obsahuje nastavení PAYMENT_GATE_MINIMAL_AMOUNT udávající minimální částku možnou platit pomocí platební brány.

Platební brána GoPay

Podmínky GoPay

Společnost GoPay již bohužel nemá pro knihovny společné smluvní podmínky.

Smluvní podmínky se nově řeší individuálně s každou knihovnou, na základě dosaženého obratu se lze domluvit na výhodnějších podmínkách.

Následující tabulka uvádí orientační ceny které poskytlo obchodní oddělení společnosti GoPay v srpnu 2019:

Obrat měsíčně (Kč)rabat z převáděné částkypaušální částka za transakci
do obratu 50 000 Kč2,2 % z částky+ 3 Kč
50 - 100 000 Kč1,7 % z částky+ 3 Kč

Registrace na GoPay

nejprve je potřeba se registrovat u společnosti GoPay  pomocí následujícího odkazu:

https://registration.gopay.com/cs/signup-supplier/tritius

Následuje formulář kde vyplníte kromě jiného i následujicí údaje:


Zde uvedete adresu vlastního webového katalogu (nejčasteji: <jméno knihovny>.tritius.cz).

Nebudete zaškrtávat políčko neboť webová stránka je veřejně dostupná.

Prodávat budete:  registrace a placení dluhů čtenáři

Nastavení brány v Tritiu

Použití platební brány v katalogu je třeba povolit a nastavit.

Klíč
Typ
Popis
CATALOG_SHOW_TERMS_AND_CONDITIONS_PAGEBooleanPovolení zobrazení stránky s platebními podmínkami
CATALOG_SHOW_PRICE_LIST_PAGEBooleanPovolení zobrazení stránky s ceníkem
CATALOG_CARD_PAYMENT_ENABLEDBooleanPovolení plateb kartou v katalogu
CATALOG_REGISTRATION_PROLONGATION_ENABLEDBooleanPovolení prodloužení registrace
CATALOG_REGISTRATION_PROLONGATION_PERIODInt

Počet dní do konce registrace, od kdy lze registraci prodloužit

GOPAY_URL

String

URL adresa GoPay brány.

"https://gate.gopay.cz/api/

GOPAY_ID

String

GoPay ID zákazníka.
Obdržíte po podepsání smlouvy s GoPay.

GOPAY_CLIENT_ID

String

GoPay klientké číslo pro API.
Obdržíte po podepsání smlouvy s GoPay.

GOPAY_SECRET_KEY

String

GoPay heslo pro API.
Obdržíte po podepsání smlouvy s GoPay.

PAYMENT_GATE_MINIMAL_AMOUNT IntMinimální částka, kterou je možné zaplatit bránou. Defaultně 10 Kč.
CATALOG_ENABLE_PAYMENTSBoolean

Povolení plateb v katalogu. Ve výchozím stavu povolené. Jde nastavit až na samotného uživatele.

Vhodné například pro povolení jediného uživatele pro test platební brány.


Platební brána GoPay vyžaduje přítomnost obchodních podmínek na stránkách instituce. Tritius pro tyto účely disponuje samostatnou stránkou, na níž vede odkaz z patičky katalogu a která je definována v nastavení Html šablony katalogu. Viz například: https://klatovy.tritius.cz/page/terms-and-conditions

Při úpravě Html šablony je potřeba zachovat defaultní strukturu tagů a vlastní text zapsat mezi tyto tagy.

Jako inspirace můžou posloužit knihovny, které již obchodní podmínky sepsaly:

Platební brána Comgate

Web: https://www.comgate.cz/cz

Aktuální ceník: https://www.comgate.cz/cz/cena
Klientský portál: 
https://portal.comgate.cz/cs/site/index
Dokumentace: 
https://portal.comgate.cz/cs/dokumentace

Uzavření smlouvy: https://help.comgate.cz/docs/smlouva-online


Články:

Platební podmínky

Jednorázové poplatky

Zřízení platební brány0,-
Převod peněz na bankovní účet klienta denně0,-
EET v platební bráně0,-
Zrušení platební brány0,-
Refundace (vrácení peněžních prostředků Plátci na žádost Klienta)2 Kč
Chargeback (vynucené vrácení peněžních prostředků Plátci na základě stížnosti Plátce)990 Kč

Měsíční poplatky za správu a procentní poplatky z transakcí

Měsíční objem transakcído 100.000 kč/měsíc100.000-500.000 kč/měsíc500.000kč-3 mil Kč/měsíc
Měsíční poplatek149 Kč99 Kč0 Kč
Poplatek z transakce0,99% + 0,- Kč0,89% + 0,- Kč0,79% + 0,- Kč

Fixní poplatky z transakcí

Platby kartou0 Kč
Platební tlačítka v České republic0 Kč
Platební tlačítka na Slovensku0,2 EUR

Nastavení brány v Tritiu

Použití platební brány v katalogu je třeba povolit a nastavit.

Klíč
Typ
Popis
CATALOG_SHOW_TERMS_AND_CONDITIONS_PAGEBooleanPovolení zobrazení stránky s platebními podmínkami
CATALOG_SHOW_PRICE_LIST_PAGEBooleanPovolení zobrazení stránky s ceníkem
CATALOG_CARD_PAYMENT_ENABLEDBooleanPovolení plateb kartou v katalogu
CATALOG_REGISTRATION_PROLONGATION_ENABLEDBooleanPovolení prodloužení registrace
CATALOG_REGISTRATION_PROLONGATION_PERIODInt

Počet dní do konce registrace, od kdy lze registraci prodloužit

COMGATE_MERCHANTString

Comgate identifikátor zákazníka.


Obdržíte po podepsání smlouvy s Comgate.

COMGATE_SECRET

String

Heslo.


Obdržíte po podepsání smlouvy s Comgate.

COMGATE_TEST

Boolean

Příznak testovacího provozu. Je nutné mít přístup do testovacího režimu Comgate.


PAYMENT_GATE_MINIMAL_AMOUNTIntMinimální částka, kterou je možné zaplatit bránou. Defaultně 10 Kč.
CATALOG_ENABLE_PAYMENTSBoolean

Povolení plateb v katalogu. Ve výchozím stavu povolené. Jde nastavit až na samotného uživatele.

Vhodné například pro povolení jediného uživatele pro test platební brány.


Platební brána Comgate vyžaduje přítomnost obchodních podmínek na stránkách instituce. Tritius pro tyto účely disponuje samostatnou stránkou, na níž vede odkaz z patičky katalogu a která je definována v nastavení Html šablony katalogu. Viz například: https://katalog.svkul.cz/page/terms-and-conditions

Při úpravě Html šablony je potřeba zachovat defaultní strukturu tagů a vlastní text zapsat mezi tyto tagy.

Nastavení brány v Comgate

V nastavení platební brány Comgate je nutné nastavit UR adresy tak, aby směrovaly na Tritius. Hlavní menu → Integrace → Nastavení obchodů.

Dokumentace Comgate: https://www.comgate.cz/cz/konfigurace

ParametrHodnota
URL zaplacenýhttps://x.tritius.cz/comgate/paid?id=${id}&refId=${refId}
URL zrušenýhttps://x.tritius.cz/comgate/canceled?id=${id}&refId=${refId}
URL nevyřízenýhttps://x.tritius.cz/comgate/pending?id=${id}&refId=${refId}
URL pro předání výsledku platbyhttps://x.tritius.cz/comgate/status
Povolené IP adresyIP adresa VM nebo proxy.


Reference

 • 07/2020 - Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem (Comgate)
 • 08/2020 - Knihovna Města Ostravy  (Comgate)
 • 09/2020 - Městská knihovna Třinec  (Comgate)
 • 10/2020 - Městská knihovna Klatovy (GoPay)
 • 03/2021 - Městská knihovna Hodonín (Comgate)
 • 04/2021 - Městská knihovna Jindřichův Hradec (Comgate)
 • 05/2021 - Městská knihovna Jihlava (Comgate) • No labels